ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายรุ่งเรือง ลำพองชาติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เป็นประธานในการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยมีนายชูเกียรติ เหมือนชู เลขานุการฯ นางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑