ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ พร้อมคณะ ตรวจสอบความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  พร้อมคณะ ตรวจสอบความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายมานิตย์ สุขอนันต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง ลำพองชาติ รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และข้าราชการตุลาการฯ  เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งการก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานในการปรับพื้นที่ดิน ณ ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี