ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายมานิตย์ สุขอนันต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ มอบหมายให้นายชูเกียรติ เหมือนชู เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ นางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ร่วมกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์ Otop คอมเพล็กซ์พุแคสระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี จังหวัดสระบุรี