ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน ในโครงการจิตอาสา รักษ์ป่า – รักษ์สะอาด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน ในโครงการจิตอาสา รักษ์ป่า – รักษ์สะอาด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ โดยนายมานิตย์ สุขอนันต์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day บริเวณหน่วยงาน ในโครงการจิตอาสา รักษ์ป่า – รักษ์สะอาด ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว