ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายมานิตย์ สุขอนันต์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ สมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า