ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์ต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”

จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์ต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”  โดยมีนายรุ่งเรือง ลำพองชาติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวิช พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 บรรยายพิเศษหัวข้อ “การปฏิบัติและดำรงตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง”  และได้รับเกียรติจากนายอนันต์  เพชรใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี และนางสาวสุภัค ครองยุติ พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ อาคารศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี