ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายสุนทร  เฟื่องวิวัฒน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายทวิช  พงษ์สุวรรณ  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายนิกร  ทัสสโรรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยบาดาล   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง/สำนักงานประจำศาลจังหวัดชัยบาดาล/สำนักงานประจำศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา/สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  และข้าราชการในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา