ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายสุนทร  เฟื่องวิวัฒน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีนายทวิช  พงษ์สุวรรณ  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอาคม  ศรียาภัย  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายภพพิสิษฐ  สุขะพิสิษฐ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๑  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๑  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  เลขานุการศาลแรงงานภาค ๑  อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๑  อัยการผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระบุรี/สำนักงานประจำศาลแรงงานภาค ๑/สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี  ข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  และข้าราชการในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสระบุรี และในจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเกี่ยวกัน จังหวัดสระบุรี