ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047

ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐

ร่วมงานวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุนทร  เฟื่องวิวัฒน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  คณะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑  เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และคณะข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีหน้าพระรูปพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลจังหวัดสระบุรี