ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
คณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ศาลแรงงานภาค ๑ ศาลจังหวัดสระบุรี ศาลแขวงสระบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ นายรุ่งเรือง ลำพองชาติ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และนายชูเกียรติ เหมือนชู ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
อ่านข่าว : 81 | 4 ตุลาคม 2560 17:22

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมานิตย์  สุขอนันต์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ มอบหมายให้นายชูเกียรติ  เหมือนชู  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ พร้อมคณะข้าราชการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  สวรรคตครบ ๑ ปี ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี
อ่านข่าว