ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 อาคารศาลจังหวัดสระบุรี (ชั้น 4) ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 0 3622 2040, 0 3622 2046 โทรสาร 0 3622 2047


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

29

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขั้นตอนการติดต่อราชการศาล และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านอื่น ๆ แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจ โดยมีนายปราโมทย์  น้อยวิเชียร  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  นางสาวเปรมินทร์  ภัคกุลภูริวัฒน์  นิติกรชำนาญการ  ส.ต.ท.วาทิต  ลือชาอุดมพันธ์  เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เป็นผู้รับหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ณ บริเวณวัดหนองนาก (หนองนาค) หมู่ ๗ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านข่าว

ประกาศ
    ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1
  1. ประกาศฯ เรื่องการขึ้นทะเบียนทนายความขอแรงของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1

  2. ประกาศฯ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่า.สาลยุติธรรมทั่วประเทศ
  3. ประกาศฯ เรื่องการให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่า.สาลยุติธรรมทั่วประเทศ

  4. อัตราค่านำหมาย
  5. ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความและเอกสารทางคดีของศาลในเขตอำนาจ